MAHLE

Naša četa postrojenih elektrotehnikov! Samo poglejte, kako so zatopljeni v uvajanje. Najlepša hvala predstavniku našega sponzorja MAHLE, g. Podržaju, ki se je odzval našemu povabilu in z obiskom popestril naš sestanek.